Hirdetés

Hirdetés

MVH mezőgazdasági támogatási, pályázati hírek, közlemények 2014.04.22

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. április 22-én kiadott hírlevelében az alábbi mezőgazdasági támogatásokkal és vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos közlemények szerepeltek.

Egységes Kérelem: Védendő tájelemek a fa- és bokorcsoportok is!

A helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) keretében a kunhalmok és a gémeskutak mellett 2014-től védendő tájelemnek minősülnek a fa-és bokorcsoportok is.

Csekély összegű támogatást igényelhetnek a cukorrépa termelők

Határidő: A vissza nem térítendő támogatáshoz a kérelmeket 2014. május 31-ig postai úton kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Szőlő-bor ágazati szakmai napot tartott 2014. április 8-án az MVH

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. április 8-án a szőlő-bor ágazat támogatási intézkedései kapcsán nyílt napot tartott az ágazat szakmai szervezeteinek képviselői részére.

Tanyafejlesztésre érkezik a támogatás!

Több mint 66 millió forintot fizet ki a napokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal azoknak az igénylőknek, akik a tanyafejlesztési program keretein belül jelzett fejlesztési céljaikat határidőben megvalósították és benyújtották elszámolási dokumentációjukat a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez.

Erdei létesítmények megvalósításához lehet kifizetési kérelmet benyújtani!

Határidő: Az egységes kérelem keretein belül, május 15-ig nyújthatnak be kifizetési kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), azok az erdőgazdálkodók, akik erdei közjóléti létesítmények megvalósításához igényeltek támogatást.

Jogszerű földhasználó tájékoztató

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ismételten felhívja az egységes kérelem keretében területalapú támogatást igénylő gazdák figyelmét arra, hogy egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.

Újabb kifizetések a méhészeknek!

Folytatódik a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a vándoroltatáshoz, mézkinyeréshez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésére igényelt támogatások kifizetése.

Állatbetegségek megelőzésére és felszámolására jár a támogatás!

Elindult az anyajuhtartás és az anyajuh de minimis támogatások kifizetése

Milliárdos kifizetések beruházási jogcímeken

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 15. héten az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott nem terület- és állatalapú jogcímekre 936 kérelem esetében, összesen 5,7 milliárd forint összegű támogatás kifizetését indította el.

Figyelem: Csak jogszerű földhasználó kaphat támogatást!

68/2014. (IV.18.) MVH Közlemény

A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról.
Határidő: támogatási kérelmet 2014. május 1. – 2014. június 2. között lehet benyújtani postai úton.

67/2014. (IV.18.) számú MVH Közlemény

Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről.
Határidő: kifizetési kérelmet 2014. május 1. – 2014. június 2. között lehet benyújtani postai úton.

66/2014. (IV. 17.) számú MVH Közlemény

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. május 1. – 2014. június 2. között lehet benyújtani postai úton.

65/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közlemény módosításáról.

64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2014. (I. 22.) számú MVH közlemény módosításáról.

63/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről. Határidő: támogatási kérelmet 2014. május 1. – 2014. május 15. között lehet benyújtani postai úton.

62/2014. (IV. 15.) számú MVH Közlemény

Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet szerinti támogatások 2014. január 1-jétől történő igényléséről. Határidő: támogatási kérelmet a 2014. év január, február és március hónapokban elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan 2014. május 31-éig, az ezt követően elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig kell postai úton benyújtani.

61/2014. (IV. 15.) számú MVH Közlemény

A 2013-as támogatási évi kiegészítő anyajuh de minimis támogatás igényléséről. Határidő: a K13200 Nyilatkozatot 2014. április 30-áig lehet benyújtani postai úton.

Kampány az EU mezőgazdasági termékeinek promóciójáért Indiában

Hirdetés

Változás bejelentése

Ha az adatok nem felelnek meg a valóságnak, jelezd kérlek e-mailben!

 

 

Felelősségi nyilatkozat

A termelőtől.hu a termelő adatlapján található információk valódiságát nem tudja ellenőrizni, ezért felelősséget sem tudunk vállalni az ott leírtakért. A termelőtől.hu nem vállal felelősséget a látogató és a termelő közötti adásvételkor történő esetleges problémákért sem.